O Parku - Park Dzikich Zwierząt KADZIDŁOWO

Przejdź do treści
o Kadzidłowie

W Puszczy Piskiej, w malowniczej Krainie Tysiąca Jezior, leży maleńka osada - Kadzidłowo. To właśnie w tej mazurskiej wsi powstał Park Dzikich Zwierząt, w którym można podziwiać ogromną ilość gatunków rodzimych, nieraz rzadko występujących w warunkach naturalnych, a także tych zagrożonych wyginięciem. Założycielem Parku jest dr Andrzej Krzywiński, zaś obecnym dyrektorem – Armin Kobus. Celem Parku jest umożliwienie poznania zwierząt, przede wszystkim gatunków rodzimych, które są nie mniej interesujące niż gatunki egzotyczne, znane z typowych ogrodów zoologicznych. Położenie Parku na śródleśnych łąkach umożliwia bytowanie zwierząt w warunkach zbliżonych do naturalnych. Większość z nich jest oswojona i zaprzyjaźniona z człowiekiem, dlatego też możliwe jest wejście do niektórych na ich obszerne wybiegi, a nawet karmienie, głaskanie i podziwianie z bliska.

Patronem Parku jest znany przyrodnik i patriota Benedykt Dybowski, który zesłany na Syberię, przyczynił się do poznania przyrody tej części świata. W związku z tym w Kadzidłowie znajduje się też grupa zwierząt Syberii i Dalekiego Wschodu. Odkryty przez tego badacza jeleń Dybowskiego jest licznie reprezentowany w Parku. Poza tym można u nas zobaczyć bardzo rzadkie jelenie Milu, mundżaki oraz wiele gatunków kolorowych bażantów, również pochodzących ze Wschodu.

Reintrodukcja, badania naukowe i ochrona przyrody

Oprócz działalności edukacyjnej i turystycznej, ważnym zadaniem Parku Dzikich Zwierząt jest ochrona ginących gatunków, a także przywracanie ich do polskiej przyrody. W szczególności prowadzone są prace naukowe nad telemetrią oraz reintrodukcją rysi (we współpracy z WWF Polska) i kuraków leśnych, czyli przywracaniem ich do życia w środowisku naturalnym. W tej dziedzinie Park stosuje autorskie metody dr Andrzeja Krzywińskiego - program “born to be free”, dzięki któremu zwierzęta wypuszczane na wolność, od urodzenia są przystosowywane do życia w naturze.

Zwiedzanie Parku

W Kadzidłowie organizowane są wycieczki edukacyjne, dzięki którym zwierzęta można obejrzeć z bliska, zapytać o ich zwyczaje, a niektóre nawet karmić i głaskać. Ze względu na rozległość terenu i jego charakter, zwiedzanie odbywa się tylko z przewodnikiem. Jest to półtoragodzinna trasa obejmująca ok. 2 km spacerem, podczas której można usłyszeć o poszczególnych zwierzętach, ich biologii, zwyczajach oraz potrzebie ochrony. W kasie biletowej warto zapytać o jedzenie dla kóz i danieli, które można u nas kupić za symboliczną złotówkę. Przewodnik w czasie wycieczki wskaże, gdzie i które zwierzęta można karmić i głaskać. Część pieniędzy z biletów jest przekazywana na program reintrodukcji zagrożonych gatunków. Kupując wejściówkę na zwiedzanie Parku, przyczyniasz się do ratowania ich razem z Parkiem!

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zwiedzania znajdują się TUTAJ

"Born to be free"

W Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie została opracowana nowa, oryginalna  metoda reintrodukcji, czyli przywracania zwierząt do ich naturalnego środowiska, „Born to be free” („Urodzony, aby być wolnym”). Obejmuje ona gatunki wyjątkowo trudne i zagrożone wyginięciem, jakimi są rysie (we współpracy z WWF Polska) i kuraki leśne, np. cietrzew i głuszec.

Głównym założeniem „Born to be free” jest to, aby introdukowane zwierzęta już od pierwszych dni życia pozostawały na wolności. Metoda polega na umieszczaniu dorosłych osobników w zbudowanych w lesie wolierach, w których wydają na świat potomstwo. W ogrodzeniach znajdują się niewielkie otwory, przez które wydostać się mogą tylko młode. W miarę dorastania, coraz rzadziej zaglądają do bezpiecznej woliery – od urodzenia korzystają z wolności, poznając środowisko, w którym w przyszłości będą żyły. Przez kilka miesięcy młode mają stały i bezpośredni kontakt z matką, która przebywa w wolierze – mogą wchodzić i wychodzić z zagrody bez ograniczeń. Dorastające zwierzęta przebywają w bliskiej okolicy woliery, do której z czasem nie mają już wstępu, jednak nadal utrzymują kontakt z matką, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia.

Metoda „Born to be free” umożliwia zminimalizowanie kontaktu z człowiekiem do minimum, dzięki czemu rodzące się młode nabywają cech dzikich i z reguły unikają ludzi.

Wróć do spisu treści